//
you're reading...
AIK IV, AL-ISLAM DAN KEMUHAMMADIYAHAN

Silabi Pengajaran AIK IV Fak.Pertanian Unismuh Makassar

Nama Mata Kuliah                           : Pendidikan Agama / AIK  IV

Bobot                                                    : 2 SKS

Semester                                            : I V (Empat )

Deskripsi Mata Kuliah                     : 1. Mata Kuliah ini membahas  Pokok-pokok Ibadah dalam Islam , meliputi : Pengertian Ibadah, Taharah, Shalat Fardhu , Shalat Tatawwu’, zakat, Puasa,Haji dan Umarah, Jenazah , Dzikir dan Doa

2. Membahas tentang Muhammadiyah, sebagai gerakan Islam, gerkan dakwah, dan gerakan tajdid; Struktur Organisasi , Kepemimpinan dan Permusyawaratan dalam Muhammadiyah.

I. Kompetensi                                    : Mahasiswa memahami  dan menghayati kandungan dan hikmah spiritual ajaran ibadah yang utuh, seimbang antara dimensi ritual dan sosialnya, mampu mengembangkan fundamental keagamaan (Islam) yang meliputi aspek pengetahuan, penghayatan dan pengamalan (aktualisasi) dalam kehidupan sehari-hari.

Mahasiswa mengenal dan memahami persyarikatan Muhammadiyah dan peranannya dalam memperjuangkan Islam.

II. Materi                                             :

1. Ibadah

 1. Pengertian ibadah
 2. Karakteristik Ibadah dalam Islam
 3. Fungsi Ibadah
 4. Hikmah Ibadah

2, Thahara

 1. Wudhu, mandi, dan Tayammum
 2. Syarat, rukun dan Wajib Wudhu
 3. Sebab-sebab Mandi Wajib
 4. Fungsi dan hikmah thahara dalam kehidupan sehari-hari.

3.  Shalat Fardhu

a.  Tata cara Shalat Fardhu

b.  Bacaan dan Zkir dalam Shalat

c.   Syarat rukun dan wajib dalam shalat

d.  Shalat Jum’at

e.  Shalat jama’ dan Qashar

4. Shalat Tatawwu’

a. Shalat tahiyatul Masjid

b.  Shalat sunnat rawatib

c.  Shalatul Lail

d.  Shalat Dhuha

e.  Shalat istikharah

f.  Shalat istisqa’

h.  Shalat shafar

i.    Shalat sesudah wudhu

j. Shalat antara adzan dan qamat

k. Shalat gerhana.

l. Shalat dua hari raya

5. Zakat dan Hikmahnya

 1. Dalil –dalil tentang zakat
 2. Zakat fitri (makanan)
 3. Zakat tanaman
 4. Zakat Hewan (Peternakan)
 5. Zakat harta
 6. Golongan penerima zakat
 7. Infak dan shadaqah
 8. Fungsi zakat dan hikmahnya.

6,   Puasa dan Hikmahnya

 1. Cara puasa
 2. Yang membatalkan puasa
 3. Pantangan bagi orang yang berpuasa
 4. Orang yang boleh tidak berpuasa
 5. Menqadah, fidya dan kafarat
 6. Jenis puasa sunnah
 7. Fungsi hikmah pusasa
 8. Dalil-dalil tentang puasa
 9. Haji dan Umarah
  1. Cara berhaji dan umrah
  2. Syarat, rukun, wajib dan sunnat haji
  3. Waktu pelaksanaan haji dan umrah
  4. Dam dan kaffarat
  5. Orang yang wajib haji
  6. Fungsi dan hikmah Haji
  7. Dalil-dalil tentang haji dan umrah
  8. Perawatan Jenazah
   1. Cara memandikan jenazah
   2. Mengkafani jenazah
   3. Shalat jenazah, zikir dan doa’
   4. Menguburkan jenazah
   5. Hal melayat
   6. Ziarah kubur
   7. Dzikir dan Doa
    1. Penegertian
    2. Adab berzikir dan berdoa’
    3. Jenis-jenis zikir dan doa
    4. Sumber zikir dan doa
    5. Fungsi dan kedudukan dzikir dan doa dalam kehidupan muslim
    6. Mantra dan sihir
    7. Ciri-ciri Perjuangan Muhammadiyah
     1. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam
     2. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah
     3. Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid
     4. Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah
      1. Struktur organisasi Muhammadiyah
      2. Kepemimpian dalam Muhammadiyah
      3. Permusyawaratan dalam Muhammadiyah
      4. Organisasi Otonom Muhammadiyah
      5. Tugas dan fungsi ORTOM Muhammadiyah

III. Kegiatan Pembelajaran           :

1. Menjelaskan

2. Mendengarkan

3. Menjawab pertanyaan

4. Mengerjakan tugas-tugas

5. Praktek menulis & membaca Al-Qur’an

IV. Evaluasi                                         :

1. Ujian tengah semester

2. Ujian akhir semester

3. Penugasan

4. Wawancara

5. Pengamatan Dosen

V. Media                                              :

1. Buku sumber belajar

2. CD Holy Qur’an

3. LCD & Layar

4. Kertas Transparan & OHP

5. Papan tulis & spidol

VI. Rujukan                                         :

1. HPT Muhammadiyah

2. Piqih Sunnah

3.  AD/ART Muhammadiyah

4. Buku Perkaderan Muhammadiyah

Iklan

About nurdinmappa

im teacher from boarding School darul Arqam Gombara Makassar

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: