//
you're reading...
Kumpulan khotbah Bahasa Mangkasara'

Khotbah Jum’at Mankasara’ 1

Assalamu alaikum wr.wb

Maeki naki massing ampoterangi syukkuru pammujita ri karaeng Allahu taalah, karaeng  ansaeraki buku magassing, batang kale masalenwangan, sanggenna Alhamdulillah niakki anne kamma ri tampak malanyinna Allah., ribokoanna  maeki ammpoterangi sallang pak pasalama’  mange ri Nabbita Muhammad saw.  ia Nabbi kammaya tompa suro niaka niutusu’ ri Allah Taalah.

Kaum muslimin sidang jamaah jum’at tau toa malabbirika ngasen niaka haderet!

Alhmadullilah  niak maki anne kamma anpassuluki bulan rumalangan, mudah-mudahan apa najanjianki Allah iami  antu ajjari tau takwa niakmi kigappa. Tandrana tau niak ajjari tau takwa iami antu niaki attambah taat mange  ri Allah ilalalang anggaukan passuroan nampa tuli niak berusaha ankabellai lanranganna Allah Taalah!.

Ribokoanna risesena ikatte niaka anggaukan puasa insya Allah niak tommaki na ampongi gau dosa lebbaka ni gaukan, sankamma kananna Nabbita angkanaya:

man saumu ramadhan imanan wah tisaban gufira lahu ma taqaddamu min zambi, artina inai-inaianna appuasa nasabbak tappana maknassa ni ampongi dosana lebba laloa.

Kaum muslimin tau towa malabbirika ngasen!

Battuanna kana ikatte tau appuasa siagang baji insya Allah niakmaki napam mopporan Allah Taalah, kontu karattasa tabularasa niakki kebo, taena rakmasa’na.  ia mi katangkassan niakka inysa Allah ni gappa parallu nijagai, kagassinka sankamma tongki tedong tolo, punna lebbakki ni jekne’ bajik ri pakalawakinna, niak ki tangkasa’ naungi seng attalaka.  Punna niakki akkulle maknaknungan anjagai kalenta battu ri gau dosaya, insya Allah niak maki antu ilalang ri golonganna tau masarro upaka, kamma kanan na Allah Taalah :

Artinya : Sungguh beruntung orang-orang yang senangtiasa membersihkan dirinya (QS :Assyams:9),

Kaum muslimin tau towa Malabbirika Ngasen niaka haderet!

nikanaya dosa caddi-caddi memang biasana sukkaraki ni hindari nasabba sangkamma lebbaki alim bukbuk, kamanna ante kamma batena ni hindari addakkiji, mingka insya Allah dosa-dosa kecil ini dapat dihapus dengan istigfar setiap saat, apalagi ikatte memang nikanaya rupatau biasa taena nia lebba tak lapasa’ battu   rinikanaya gau dosa, Nasabab kammana mi anjo parallu maki ikambe appalapoporo ri Allah Taalah!, ka Nabbita lagi tau maksum battu ri nikanaya dosa, bahkan sekirana niak dosana ri lebba lalo iareka na battua lebbabmi nipammopporan ri Allah Taalah, Nakana

Tubuuh illahi pa inni tuubuh illalahi kulli yaoum mi’atu marra

Tobakko ri Allah Taalah si tojen-tojenna inakke niakka tobat ri ALlah Taalah tunggala’ Allo 900 x

Apalagi ikatte anne rupa tau biasaya, maka paralluki appalapporo’ ri Allah , mudah-mudahan Allah Taalah niak jaki na pammopporan!

Maka ruana insya Allah maeki naki tuli niak anggaukan parenta sambayang, ka insya Allah antu sambayanga akkullei aklo’loso’ dosa,  sangkamama dialogna antara Nabbita siagang sahabatna”

Ante kamma panggappanu punna niak binanga ri dallekangna ballaknu, nampa niakko ajjene’ apaka niak inja rakinnu, appuali sahabatna angkanaya taenamo ya Rasulullah, nakanamo Nabbita kamma mi antu sambayanga pilliman siallo, akkullei na lokloso’ dosanu!

Kaum muslimin tau towa malabbirika ngasen niaka haderet!

Sebalikna sungguh celakamaki ikatte risesena tau lebbaka mo niampongi dosana ri Allah Taalah, nampa ammotere na rakmasi kalenna siagan gau dosa. situru kananna ALlah Taalah ilalang ri surah Assyams :10

Angakanya massarro cilakami iya risesena tau niaka ankramassi kalenna siagang gau dosa”

Kaum muslimin tau towa Malabbirika ngasen Niaka Hadir

Kamamami Anne Khotbah niaka ku eranganki, mudah-mudahaan na ngerang matu-matu ri batangna kelengku kammaya tompa ri katte ngsen

Barakalahu li walakum fil qurani hakim wa tabbal minni wa minkum  tilawatahu, innahu huwa tawabur rahim

Khotbah ke dua……

Iklan

About nurdinmappa

im teacher from boarding School darul Arqam Gombara Makassar

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: